Betongimpregnering

Hydrofobering

Utsatta betongkonstruktioner som till exempel byggnader, broar, pelare, stödmurar och fasader behöver skyddas från frostsprängningar, salter och diverse luftföroreningar. Syftet är att förlänga livslängden på konstruktionen samt slippa kostsamma framtida reparationer.

Hydrofobering finns i flera former, som vätska, lera, kräm och gel. För att uppnå optimal inträngning av impregnering krävs att formolja och smuts tas bort och lämnar en ren yta för applicering. Vi uppnår detta genom djuprengörande hetvattenstvätt.