Företagspresentation

Gröndals Gatu & Fasad AB startades 1996 som ett litet ambitiöst företag. Inte större än att ägaren själv var ute på fältet och arbetade. Det kundstyrda tänket finns fortfarande kvar och är en garanti för att de arbeten företaget lämnar efter sig håller absolut högsta kvalité. Vår målsättning är att ingen skall kunna utföra ett bättre arbete. Vi har en platt organisation med mycket korta beslutsvägar och sätter en ära i att vara våra kunder till lags. Vi har en rutinerad och välutbildad personal som är vana att arbeta med både stora och små kunder. Vi har specialiserat oss på sanering, markrengöring, fasadrenovering och hydrofobering och har etablerat sig som ledande på den svenska marknaden. Gröndals Gatu & Fasad AB förfogar idag över 8 st flexibla arbetslag utrustade med den bästa mobila högtrycksutrustning som finns att tillgå. Vi har de kraftfulla maskinerna de rätta specialverktygen och en kunnig, utbildad och ansvarsfull personal en oslagbar kombination om man vill ha riktigt rent.

Miljö

Miljön angår oss alla, eftersom den i så hög grad påverkar vår livskvalité. Vi prioriterar miljön genom att välja miljövänliga metoder och genom att investera i moderna och högeffektiva utrustningar. Vi utgår alltid från de senaste rekommendationerna och riktlinjerna ex. Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö och hälsofarliga kemikaler 2012-2016 när vi väljer rengöringsmedel och andra kemiska produkter. Detta gör att vi kan leverera effektivare och miljövänligare rengöring. Du kan ladda ner vår företagspresentation här.

1. Företagets värderingar, policy mm.

Miljöpolicy

Gröndals Gatu & Fasadrengöring skall i all sin verksamhet arbeta för ett samhälle som är i harmoni med naturens kretslopp. Det innebär att vi i vår dagliga gärning alltid skall sträva efter att: Minska användandet av de ändliga resurserna. Bevara den biologiska mångfalden och den biologiska produktionsförmågan. Minimera användandet av konstgjorda och naturfrämmande produkter som ej kan brytas ner av naturen. Hushålla med alla resurser. Sträva efter att höja den egna kunskapsnivån och skapa engagemang för miljöfrågorna hos alla medarbetare. Sökandet efter kunskap skall främjas för att gradvis integrera miljötänkandet i hela arbetsprocessen. Skall i samverkan med beställare, leverantörer, konsulter och entreprenörer aktivt arbeta för att kreativt focusera miljöfrågorna. Du kan ladda ner vår miljöplan här.

Kvalitetspolicy

Gröndals Gatu & Fasadrengörings helhetssyn på kvalitet omfattar såväl de produkter vi tillhandahåller som de tjänster vi utför. Genom kontinuerlig utveckling och utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning samt en platt organisation med korta beslutsvägar där alla tar ansvar i samverkan, ser vi till att våra kunder får bästa möjliga slutprodukt. Vi får då nöjda kunder som återkommer. Du kan ladda ner vår kvalitetsplan här.

2. Verksamhetssystem

Gröndals Gatu & Fasadrengöring startade sin nuvarande verksamhet 1996. Företaget arbetar med rengöring och ytbehandling och är specialiserade inom följande områden. Impregnering av betong Målning betong, rostskydd, trä Högtryckstvätt Blästring Klotterskydd Klottersanering Mögelsanering Tuggummiborttagning

Organisation

Vd, miljö- och kvalitetsansvarig
Tobias Sjöberg 070-744 70 51

Kalkyl, ekonomi & arbetschef
Niclas Dombek 070-744 70 52

Ovanstående medarbetare, som är företagets nyckelpersoner, har alla arbetat i företaget mellan 20-25 år. I övrigt anlitas handplockad och utbildad personal. Detta borgar för att projektspecifika och/eller branschspecifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav, enligt gällande kontraktshandlingar eller annan överenskommelse kommer att uppfyllas.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.