Fasadrengöring

Förlängd livslängd

Yttre påverkan som algbildning, mögel och luftförorening förkortar konstruktionens livslängd. Vid en fasadrengöring tar vi död på rotsystemet av levande organismer som alger och lav, annars växer det tillbaka.

En fasadrengöring återställer utseendet på byggnaden och är en långsiktig investering eftersom den håller sig lättare torr. Vi lyckas med detta genom djuprengörande högtryckstvätt. Vår metod är skonsam för ytmaterialet då inga sura tvättmedel används. Rekommenderas för nedsmutsade fasader i sten, tegel, betong, puts eller plåt.