Högtryckstvätt

Rengöring

Gröndals Gatu & Fasad AB förfogar över flera flexibla arbetslag utrustade med den bästa mobila högtrycksutrustning som finns att tillgå. Vi utför kostnadseffektiv högtryckstvättning av fastigheter och andra byggnadsobjekt. Vi har över tjugo års erfarenhet av högtryckstvättning.

Högtryckstvättning är en miljövänlig och effektiv metod vid rengöring av nedsmutsade ytor så som murar, fasader, gångplattor, invallningar, busskurer och färgborttagning.  Vid kraftigt nedsmutsade ytor kan vi behöva använda kemikalier. Gröndals Gatu & Fasad AB använder endast medel som är biologiskt nedbrytbara för minsta möjliga miljöpåverkan.