Miljöansvar

Miljön angår oss alla, eftersom den i så hög grad påverkar vår livskvalité. Vi prioriterar miljön genom att välja  miljövänliga metoder och genom att investera i moderna och högeffektiva utrustningar. Detta gör att vi kan leverera effektivare och miljövänligare rengöring.

Du kan läsa mer om vår miljöpolicy och vår miljöplan här nedan.