Tuggummiborttagning

Markrengöring

Trafikerade markytor som trottoarer, torg och andra allmänna platser nedsmutsas hårt av tuggummi, oljespill, matspill och andra beläggningar. Detta påverkar trivsel, synintryck och försäljning.

Med marknadens kunnigaste personal och bästa utrustning rekonditionerar vi effektivt de svårast ansatta markbeläggningar.  En väl utförd markrengöring skapar trevligare gångtrafikanter, kunder och hyresgäster och hyresvärdar.